Forsiden

Høringssvar fra Ina-Marlen Lorentzen

Dato: 16.02.2022

Dette lovforslaget bryter med Naturretten, FNs menneskerettighetskonvensjon, Nürnbergkodeksen, Geneva konvensjonen, Grunnloven og straffeloven.

Mennesker har ufravikende rettigheter, som ikke kan fjernes av noen lov som en mann eller kvinne prøver å innføre.

Et KLART NEI til dette forkastelige forslaget om koronasertifikat!