Forsiden

Høringssvar fra Elzbieta Lemaniak

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget burde forkastes. Jeg sier nei til dette siden jeg mener at det ikke finnes verken hjemmel, eller saklig begrunnelse til dette forslaget.