Forsiden

Høringssvar fra Gunnar Brudeli

Dato: 17.02.2022

Nei, hele dette lovforslaget må avvises.

Et demokrati kan ikke frata mennesket friheter på denne måten.