Forsiden

Høringssvar fra Kate E.Olsen

Dato: 19.02.2022

Jeg er fullstendig i mot disse nye endringene. Det kan og skal være likeverd i Norge. Det at en "elite" setter seg som maktorgan over innbyggerne er ikke et demokrati . Mennesker i Norge skal ha full frihet over eget liv,kropp og fri bevegelse . Det er dette grunnloven og menneskerettighetene handler om. Dere SKAL IKKE holde på å forandre grunnloven og andre lover for at det skal passe inn i deres politikk. Dere er valgt av folket til å være folkets tjenere og ikke sjefer. Dere er valgt til å forvalte det som er folkets vilje ikke overstyre folket.

mvh Kate E.Olsen