Forsiden

Høringssvar fra Kristin Sollien

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot koronapass. Dette ser jeg på som frihetsberøvelse hvis dette brukes for å holde noen ute fra offentlige arrangement og offentlige tjenester. Dette skaper skille og nærmest hiriarki i menneskeverd. Dette er ikke noe som går i tråd med et tolerant samfunn. Og dette vil også tvinge folk til å gjøre noe de ikke vil, og gjøre ting på tross av sin overbevisning og samvittighet.