Forsiden

Høringssvar fra Anja Myklebust

Dato: 19.02.2022

Ja til forlengelse av koronapass.

Jeg syns det er fornuftig med en forlengelse av en mulig innføring av koronapass slik at regjeringen kan handle raskt ved en endring i smittesituasjonen.

Håper også at det kan være mulig, hvis situasjonen skulle tilsi det, med en obligatorisk vaksinering av risikogrupper og alle over en viss alder, f.eks over 40 år.