Forsiden

Høringssvar fra Kirsten Røed

Dato: 01.03.2022

Lovforslaget hører ikke hjemme i et demokrati. Det går imot Grunnloven og Nürnbergkonvensjonen. Det skaper apartheid,splittelse og frykt. Det tvinger personer til å ta en medisinsk behandling for å kunne delta fullverdig i samfunnet. Jeg vil at Norge skal være et fritt og demokratisk land, der alle har lik verdi, like rettigheter, valgfrihet og frihet. Jeg sier NEI til lovforslaget.