Forsiden

Høringssvar fra Anne Elise Rosenvinge

Dato: 14.02.2022

Høringssvar:

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om forlengelse av virketiden for de midlertidige bestemmelsene om om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr.55, smittevernloven må fjernes fra smittevernloven med øyeblikkelig virkning. Årsaken til det er at Covid-19 sykdommen som ble forårsaket av SARS-CoV-2 viruset nå klassifiseres som et av de vanlige sesonginfluensa virusene, og dermed ikke omfattes av reguleringene i Smittevernloven. Å videre føre et slikt midlertidig lovforslag i strid med evidensbasert medisinsk forskning er forkastelig og direkte lovstridig. Dette forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet dokumenterer et ønske om å innføre folkehelse apartheid i Norge. Smittevernloven har fungert helt optimalt i forhold til den funksjonen den er laget å ha. Et nytt Coronavirus, i dette tilfellet SARS-CoV-2, har ikke medisinsk faglig indikasjoner for å komme med tilføyninger av en slik karakter og med et påfølgende inngripen i menneskelige rettigheter. Høringsnotatet viser at det skal påvirke Arbeidsmiljøloven i vesentlig grad, noe Helse- og omsorgsdepartementet ikke har lovhjemmel for å gjøre. EUs direktiver er overordnet den norske smittevernloven går det tydelig fram og myndighetene innretter seg 100 % etter EU direktivet.
Konklusjon: forslag om videreføring av koronasertifikat er lovstridig, udemokratisk og må fjernes fra Smittevernloven 5.august 1994 med øyeblikkelig virkning.