Forsiden

Høringssvar fra Gunhild-Juliane Kåsene

Dato: 13.02.2022

Hei. For det første. Hva er poenget med å ha et vaksinepass på lur, nå som ca 90% er vaksinert? Og når alt nå er åpnet opp igjen? Vi har klart oss uten før, så vi klarer oss uten i fremtiden også.

Det er ca 10% uvaksinerte i Norge. Hva slags trussel kan de utgjøre for resten av befolkningen? De skal nektes lønn? Tvangsvaksineres? Nektes adgang til div steder? Nektes sosialt samvær?

Dette bidrar bare til å splitte befolkningen. Fjern hele vaksinepasset. Jeg ønsker ikke et stigmatiserende samfunn.