Forsiden

Høringssvar fra Irina

Dato: 03.03.2022

Jeg er imot av den forlengelse midlertidig bestemmelsen, kovidpass og obligatorisk vaksinering. Norge en demokratisk land !!! og hver enkel innbygger må kunne bestemme selv om om en vil vaksinere seg eller ikke.