Forsiden

Høringssvar fra Elin andersen

Dato: 03.03.2022

Jeg er motstander av ethvert tiltak som vil skape et skille i samfunnet mellom uvaksinerte og vaksinerte. Vaksinestatus er et frivillig valg.

Hvis målsetningen er å holde samfunnet mest mulig åpent under en pandemi, må det 1/enten aksepteres økt sykelighet og dødelighet, eller 2/legge ressurser i hurtigtesting i situasjoner der det er kritisk, og juridisk sett riktig, at smitte ikke spres.

Koronasertifikat er en dokumentasjon på at du har frivillig latt deg vaksinere.

Koronasertifikat betyr ikke at du ikke kan spre smitte, og gir et falsk "trygghet"

Et koronasertifikat er heller ingen garanti mot at du belaster samfunnet med din helse. Dette er rett og slett sludder fra a til å.