Forsiden

Høringssvar fra Hans K

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Et absolutt Nei til koronapass og lignende tiltak som fører til segregering av befolkningen basert på en persons helsestatus.
Nei til smitteverntiltak som ikke er basert på vitenskapelig dokumentasjon og som ikke har noe smittedempende virkning. Det må alltid være Full åpenhet om håndteringen av pandemien fra myndighetenes side. Alt hemmelighold rundt dette vil redusere folks tillit til myndighetenes håndtering av kriser hvilket fører til redusert tiltro til myndighetenes håndtering av fremtidige kriser eller pandemier.
Det er ikke et demokrati verdig med slike lovforslag i krisetider, og med ekstremt korte høringsfrister for saker som bør drøftes lenge og grundig i full offentlighet. Våre medfødte menneskerettigheter og individets friheter og norsk grunnlov må alltid respekteres, hvilket dette lovforslaget absolutt ikke gjør.