Forsiden

Høringssvar fra Dan Eggen

Dato: 03.03.2022

Jeg vil med dette protestere mot det aktuelle forslaget om en utvidet/varig ordning for coronasertifikat.

Med svært begrenset evidens som grunnlag er forslaget særdeles forhastet når vi forstår at det er en så alvorlig innskrenking av vårt demokrati.

En god evaluering etter Coronaperioden vil kunne gi oss et bedre grunnlag.

På nåværende tidspunkt beveger oss inn på et skråplan jeg ikke kan begripe at vi er tjent med dersom vi skulle godta forslaget.