Forsiden

Høringssvar fra Gro Evenstuen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot Norsk grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge.

Bruk av corona sertifikat er ikke medisinskfaglig begrunnet all den tid folk smitter hverandre, uavhengig av vaksinasjonsstatus!

I tillegg har jeg som uvaksinert gjennomgått Delta infeksjon, uten å belaste hverken leger, sykehus eller nav.