Forsiden

Høringssvar fra Kathrine

Dato: 16.02.2022

De jobbar for oss, ikkje andre vegen! Om de innfører dette så visar det klart og tydeleg eit par ting som me såkalla konspirasjonsteoretikarar antok om dykk. Om de sjølve ikkje er i stand til å sjå lenger ner tidslinjo om kva som potensielt kan skje for våre komande generasjonar om styresmaktene no skal inn å endre på grunnloven og våre, folket, sine rettigheitar til fordel for smittehindring og potensielle sjukdommar som kan koma i framtide - eller ikkje, så er det eit trist faktum at me har folk med lågare forståelse for potensielle alvorlege konsekvensar som styrer landet og folket vårt. Me veit kva som er Agendaen for 2030, globalistane skal råda over alt. Men veit de kva det eigentleg dreier seg om? Dette luktar sosial kreditt system lang veg. Ungane våre kjem til å leva med detta også, de påfører familiar og par enormt mykje meir stress og angst ved å innføre dette enn om de lar vere. De behandlar landet som ei bedrift og det fins snart ikkje meir frihet og mennesklighet att. Regjeringa skal ikkje beskytte folket, regjeringa skal beskytte rettighetane til folket!! Det er på tide å visa ryggrad før det er for seint, Noreg! På den måten får de folket med dykk. Dette her er snikinnføring av meir makt til dei som lett kan misbruke makt, og alle med augene opne kan sjå det. Kor mange gonger har advokatar og juristar på andre sida stoppa dette her no? Kor mange har de som sit å jobber med dette i håp om å få det gjennom? Forkastelig. Trist. Ufattelig. Det er ingen med hjarte på rett plass som har bedt dykk om å segregere eit samfunn for å beskytte oss mot sjukdom. Ingen. Det er ingen som har bedt dykk om å bryte menneskerettighetane for å forhindre smitte. Veit ikkje om de e klar over kva de er med på, men de vil inn å leike Gud og ta ein bit av friheten til folket som om det er ein pris me er villige til å betale. Nei, takk. Eg er ikkje villig til å gå rundt å pipe meg og barna mine inn med raudt eller grønt lys resten av livet. Er ikkje det slaveri? Overvåkning? Brudd på personvern? Osv.. Jo. Slutt medan leiken e go. Me er født frie levande kvinner og menn, de kan ikkje pålegga oss å gå rundt som zombiar for å få delta i samfunnet på lik linja med ex-forbrytarar, pedofile og voldtekstmenn, som går heilt fritt rundt blant oss idag. Slepp kontrollen, bygg opp tillitt og rydd opp! Jobb for folket, slik de vart satt til å gjere. Lukka til.