Forsiden

Høringssvar fra Inger-Lise Olsen

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronapass. Ingen bør diskrimineres og utestenges fordi de ikke kan eller ønsker å ta en vaksine som ikke er grundig nok forsket på. Jeg er ingen vaksinemotstander, og har tatt to vaksinedoser. Men siden ingen vet langtidsvirkningene av denne vaksinen, er jeg naturlig nok skeptisk. Det burde være frivillig å ta en slik vaksine, og man bør ha samme rettigheter som enhver annen person enten man er vaksinert eller ikke.

Mvh Inger-Lise Olsen