Forsiden

Høringssvar fra Dario Dragan Dabeski

Dato: 16.02.2022

Svartype: Med merknad

Hei, Bruk av koronasertifikatet er IKKE medisinskfaglig begrunnet all den tid folk smitter hverandre uavhengig av vaksinasjonsstatus.
Jeg er sterkt imot til dette koronasertifikatet og mener det er dypt krenkende for menneskeheten. Dette må stoppe nå.
Dario