Forsiden

Høringssvar fra Jonny Bjerke

Dato: 15.02.2022

Dette er ikke akseptabelt. Dette serfikat er en forbrytelse mot menneskiligheten og må snarest avikles og anvarlige politikere bør stilles for retten.