Forsiden

Høringssvar fra Beathe Knutsen

Dato: 01.03.2022

Bruk av koronasertifikat vil være unorsk, uetisk og smittevernfaglig uten hold.

Vaksinepass vil ikke begrense smitte. FHI har uttalt at de har liten tro på at preventivt bruk av koronasertifikat kan forebygge smitte i vesentlig grad. En studie fra Lancet har også vist at vaksinerte og uvaksinerte smitter i like stor grad.

I Norge har vi en befolkning med stor tillit til politikere og myndigheter. Vi har meget høy grad av fullvaksinerte, noe som tilsier at de fleste lytter til myndighetenes anbefalinger. Vaksinering i Norge er frivillig. Frivillighet bygger på tillit og valgfrihet. Tillit krever gode prosesser som tåler dagens lys. Valgfrihet bygger på informert samtykke. Reduserer vi valgfriheten, ødelegger vi tilliten til politikerne og myndighetene. Dette kan vanskeliggjøre vaksinering ved neste pandemi, og det kan også gå ut over resten av vaksinasjonsprogrammet.

Vi må ikke innføre tiltak og restriksjoner som skaper press, tvang, forskjeller og splid i det norske folk. Koronasertifikat rokker ved fundamentet for det norske samholdet og det norske samfunnet som bygger på tillit og solide lover. Koronaserifikat vil føre til at uvaksinerte vil være avskåret til å leve et normalt liv. Det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg for vaksinering, altså i praksis tvungen vaksinering. Dette er etisk problematisk og dehumaniserende. Koronaserifikat vil bryte med vår grunnleggende livssyn.

Det foreligger ikke forskning på innføring av statusbevis i vårt frie samfunn, og hva det gjør med samfunnet vårt. Det vil omdefinere samfunnet fra å være fritt til å bli underlagt status og kontroll. Frihet vil byttes ut mot et pass som hver enkelt må anskaffe, fremvise og fornye. Frihet slik vi kjenner det blir borte.

I vårt samfunn står inkludering, samhold, respekt og toleranse sentralt. Vi må aldri tillate det motsatte av integrering, som er segregering. Vi kan ikke tillate at smittevernstaten avskaffer rettsstaten og dermed setter store deler av Grunnloven og menneskerettighetene til side.

Koronasertifikat må aldri innføres.