Forsiden

Høringssvar fra Egil Otto Torgersen

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg går sterkt imot at det innføres vaksinepass i Norge .