Forsiden

Høringssvar fra Kjell-Erik Torgersen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg stemmer nei til dette. Forslaget MÅ forkastes. Dette er segregering! Diskriminering av råderetten over egen kropp.