Forsiden

Høringssvar fra Frantz Kristian Frantzen

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Der fiksjon møter fakta.

En ber om forlenging på bruk av tiltak som vaksinering og covid pass og diskriminering av friske uvaksinerte mennesker for å begrense smitte av et virus som alltid har eksistert iblant oss.

Har dere mistet all sans og samling?

Vaksiner har tatt liv og ødelagt liv og skadet mennesker. Og dere vil bruke ett covid pass for å begrense smitte, når det finnes ingen beviser på vaksinens beskyttelse mot dette. Ei heller finnes det beviser på at vaksinerte blir mindre syke. Snarere tvert imot, ser vi at fullvàksinerte får covid flere ganger, og en ser også at plager de hadde under kontroll før vaksinering har nå blitt mer fremtredende. Plager de før ikke hadde, vedvarer.

Vi lever ikke i 1930-1945.

Ha dette klinkende klart!

Bare for å foreslå dette burde en settes i fengsel. Dette er alvorlig. Dette er brudd.

Om dette ikke avfeies øyeblikkelig og tas aldri opp igjen, så må det til med mottiltak. Som politiker skal en stå for det norske folks beste. Det øyeblikket en bryter med norsk lov og ikke minst grunnleggende menneskerettigheter så bør den enkelte tas og straffes etter lovens strengeste §§.

Svaret er nei!

Skam dere!