Forsiden

Høringssvar fra Kari Anda Harestad

Dato: 20.02.2022

Forslaget må forkastes. Nei til korona pass.

Følg Grunnloven, Menneskerettighetene og Nurnbergkodeksen.

Vi er alle født frie, ingen myndighet har rett til å tvinge mennesker til medisinsk behandling mot sin vilje.