Forsiden

Høringssvar fra Aud Bye

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er galskap. Friske mennesker skal nektes å ferdes fritt, om man ikke har flere doser i armen. Segregering av mennesker!