Forsiden

Høringssvar fra ane borgen

Dato: 23.02.2022

nei til tvungen vaksinering

vi vil ikke ha en medisinsk apartheidstat