Forsiden

Høringssvar fra Helle Kløvimo

Dato: 02.03.2022

Jeg støtter ikke et forslag å innføre Crona pass. Jeg mener det er i strid med menneskerettighetene. Jeg vil ha et samfund hvor vi kan bestemme over engen kropp. Og innfører tvangvaksinering av mennesker er helt i stred med et demokrati. Det strider også mot naturlovene. Å tilfører mennesker en vaksine som ikke er godt nokk utprøve og kan ha bivirkninger som vi ikke vet noe om.