Forsiden

Høringssvar fra Christian Kunz

Dato: 14.02.2022

Friheten til selvbestemmelse er en av de høyeste menneskelige goder. Tvangsvaksinasjon strider mot selvbestemmelse.

Segregering ut fra vaksinestatus og trussel om oppsigelse og tap av lønn minner om av diktatoriske og rasistiske regimer som ikke lar folk danne seg egne meninger og tenke selvstendi.

Ikke verdig en retsstat