Forsiden

Høringssvar fra Christian Ihle Hadland

Dato: 04.03.2022

Denne forrige høringen om coronapass mottok titusen svar, stort sett alle negative. Det virker meget besynderlig at man kun åtte måneder senere åpner en ny høring, hvor det nå er kommet inn nærmere tyvetusen svar - også denne gangen nesten alle negative.

Høringsuttalelsen legger opp til et samfunn hvor drakoniske tiltak kan påføres mennesker som ikke ønsker å ta vaksine: Utestengelse fra barnehage, skole og arbeidsliv, tvangsvaksinering og internering.

Det var per 3. februar 2022 (TV2) innmeldt over 5000 alvorlige bivirkninger av vaksinen. Så man kan innvende at dette er lite når det er satt elleve millioner vaksinedoser. Men det er irrelevant om risikoen er 1%, 10% eller 0,0001%. Poenget er: Alt som har en risiko, må være frivillig. Ingen kan tvinges til risikotagen for å leve et helt normalt samfunnsliv.

Nordmenn gjennomgikk to år med minutiøse, hysteriske og tidvis ureglementerte coronatiltak for å få bukt med en sykdom som nesten ingen døde av. Befolkningen burde bejubles og applauderes av myndighetene, ikke få et lovforslag kastet i ansiket på oppløpssiden som truer med enda mer innskrenket frihet.

Det er bare å håpe at norske myndigheter har skam nok i livet til å stå imot ytre press og lytte til egen befolkning.