Forsiden

Høringssvar fra Arne R. Pettersen

Dato: 02.03.2022

Svartype: Med merknad

Vær hilset!

Jeg har med tiltagende uro og bekymring lest høringsnotatet angjeldende endringer i smittevernloven. Notatet hadde fortjent et langt og grundig svar, med utgangspunkt i den tysk-jødiske filosofen Hannah Arendts tenkning om totalitarismen, men jeg vil forfatte meg i korthet.

Sett i lys av den dypt tragiske krigen i Ukraina, vil jeg anføre at i Russland så er individet til for staten, mens i Vesten så er staten til for individet; staten beskytter individet mot statlig maktmisbruk. Det er i det minste idealet. Men tiltakene dette notatet åpner for vil, mener jeg, nettopp åpne for et slikt maktmisbruk. Ikke bare privatlivet, men også den biologiske kroppen blir umyndiggjort, og baner veien for en kolonisering av både kropp og privatliv.

Den italienske filosofen Giorgio Agamben skriver godt om hvordan all suveren makt er basert på en unntakstilstand, og at dette er en felles forutsetning for et demokrati og et totalitært regime. Og denne unntakstilstanden, sier Agamben, innebærer en radikal lovløshet hvor individets rettigheter suspenderes. Og dette er min bekymring: Unntakstilstanden blir den nye normalen. For ingenting forvitrer så lett og så fort som et demokrati og dets rettigheter. Og det er svært vanskelig å bygge opp igjen dette umistelige gode. Men enda mer urovekkende: Unntakstilstanden godtas av en lydig befolkning.

Jeg får avslutte. Jeg lovte jo å forfatte meg i korthet. Jeg vil bare, som et siste ord, anmode om at dette forslaget om endringer i smittevernloven legges i søppeldunken. Det vil være å utvise god demokratisk dømmekraft.

Med vennlig hilsen

Arne R. Pettersen

Syklist og vandringsmann - og forfatter.