Forsiden

Høringssvar fra Jonas Glasø

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

dette forslaget må forkastes ! Jeg sier nei til dette. Vi trenger ikke no segregerings pass !