Forsiden

Høringssvar fra Emilia Wincenciuk

Dato: 21.02.2022

Vaksinepass er medisinsk tvang og bryter menneskerettigheter. Nei til vaksinepass!!!