Forsiden

Høringssvar fra Eirin

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

NEI!

Et vaksinepass strider i mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter.

Det er skremmende og helt uakseptabelt at det planlegges for å legge til rette for å etablere et A-lag og et B-lag i det norske likhetssamfunnet. Segregering av mennesker, på bakgrunn av helseopplysninger og vilje til å innta legemidler, skal aldri skje i vårt land. SKAM DERE, politikere!