Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth Endregaard

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertfikatet bryter med grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn . Koronasertifikatet bryter menneskerettighetene. Koronasertifikatet bryter grunnloven . Koronasertifikatet bryter Nurnbergkondeksn. Koronasertifikatet er udemokratisk. Koronasertifikatet er uvitenskapelig. Koronasertifikatet rammer alle. Koronasertifikatet er et kontrolltiltak. Koronasertifikatet segregerer .Koronasertfikatet må fornyes .