Forsiden

Høringssvar fra Helge Steinfinsbø

Dato: 28.02.2022

Vi skal ikke ha noen forlengelseav SMITTEVERN TILTAKENE her i Norge som er FASCISISTISKE TILTAK