Forsiden

Høringssvar fra Annelin Knutsen

Dato: 03.03.2022

NEI TIL KORONASERTIFIKAT

Forslaget må forkastes. Et koronapass er ikke forenelig med demokratiske grunnprinsipper som autonomi, bevegelsesfrihet og personvern.

Vi skal ha et FRITT NORGE.

Om svaret ikke godkjennes så vil dette tas opp med Sivilombudsmannen da dette er urettmessig sensur.