Forsiden

Høringssvar fra Aina olsen

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Høringsforslaget må forkastes da dette er et særdeles inngripende forslag til segregering og direkte diskriminiering i et demokratisk , sivilisert og fritt land!