Forsiden

Høringssvar fra Karene Lyngholm

Dato: 24.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertifikatet ble innført som et midlertidig tiltak som skulle vise vaksinsestatus, og ikke andre helseopplysninger. Det vae forutsetningene. Koronasertifikatet er i seg selv et inngripende tiltak da det segregerer befolkningen i to grupper i den hensikt å forskjellsbehandle gruppene. En utvidelse av ordningen åpner for også å forskjellsbehandle deler av befolkningen basert på andre helseopplysninger enn kun vaksinestatus. En slik forskjellsbehandling krysser en stor og prinsipiell grense og gjør tiltaket svært inngripende.

Jeg ønsker å leve i et samfunn bygget på menneskelige grunnleggende behov - og hvordan å møte disse mest mulig rettferdig. Et koronapass gir hverken trygghet eller frihet, men det gir derimot grunnlag for forskjellsbehandling. Mitt ønske er å leve i en politisk og kulturell kontekst basert på verdier som likhet, rettferdighet, omsorg, fellesskap, individuelt ansvar, samhold og tillitt både vertikalt og horisontalt. Dette forslaget vil sette mange av disse verdiene på en prøve som ikke oppleves som hverken rett, nødvendig eller gjennomtenkt.

Jeg vil ikke støtte en regjering som handler utfra fryktbaserte motiver og ikke utfra fakta, vennlighet, likhet for loven og åpenhet.

Koronapasset kan føre til økt overvåking, kontroll og bruk av tvang. Myndighet som bør ligge hos folkevalgte organer flyttes til byråkratiet, og til og med ut av landet ved en samkjøring mot EUs helsepass - en union norske borgere har stemt NEI til 2 ganger.

De midlertidige tiltakene som rådet under Korona-krisen må nå legges bort. Pandemien er over, viruset oppfører seg nå som en endemisk størrelse. Ekstraordinære tiltak kan ikke lenger forsvares. Det må forbli veldig vanskelig for myndighetene å innføre tvangstiltak - og kreve ekstraordinære tilstander for i det hele tatt å tas i betraktning. I loven tiltaket er hjemlet i står det klart at det KUN kan brukes når det er høyst nødvendig for å hindre smitte. I dag er alle lovfestete tiltak avviklet, samfunnet er på vei tilbake til mer normale tilstander - de aller fleste er enten vaksinert eller immunisert ved smitte, eller begge deler, - dette kan IKKE oppfattes som et grunnlag for å beholde og/eller utvide de esktraordinære tiltakene.

Koronasertifikat bør derfor avskaffes umiddelbart og alle tanker om eventuell videreføring/utvidelse legges døde øyeblikkelig.