Forsiden

Høringssvar fra Geir Veungen Berg

Dato: 01.03.2022

Høringssvar til forslag om forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å folenge virketiden for de midlertidige bestemmelsen om koroanasertifikat 8 dsmittevernloven) til 30 juni 2023.

HOD forslår ogås en justering av ordlyden (§4A-2 andre ledd): å tydeliggjøre skillet mellom

1. avgrensning av smitteverntiltak, og

2 bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.

To års tvang og diktering av private menneskers liv nærmer seg slutten - begrunnet i en sykdom som 99.75% av befolkningen IKKE dør av.

Det er uhørt, at myndighetene utøver tvang. De midlertidige lovene skulle aldri i utgangspunktet vært utført - det viser med all tydelighet at også i demokratiet Norge jkan innføres diktatur over natten, bare en begrunner det med "fare" for liv og helse.

Det er en illusjon å tro at vi har en trygg og sterk rettstat som beskytter individet mot styringskåte politikere og helsemyndigheter, den eksisterer ikke. Grunnloven og menneskerettigheter vil ikke gjelde hvis det oppdages et nytt smittsomt virus.

Koronapass er definitivt et virkemiddel som bidrar til uhørt tvang, press, segregering, og tvangsvaksinering. Det dreier seg ikke om folkehelsen- dette er det samme som å signere dødsdommen til demokratiet.

Jeg er sterkt i mot dette forslaget. Nei, til koronapass.