Forsiden

Høringssvar fra Christine

Dato: 13.02.2022

Norges helsetilbud bør forbli et tilbud og ikke lede mot sosial tvang av behandling i form av koronasertifikat. Det er forståelig at myndighetene ønsket å bruke sterke midler i tiden da det var uvisst hvor stor trussel denne pandemien var. Nå viser tall fra FHI at det ligger på tilnærmet de samme nivå som ordinær influensa når det gjelder antall dødsfall. Dette er ikke alvorlig nok til å fortsette med de igangsatte tiltakene. En fortsettelse og forlengelse vil være unødvendig skadevirkende ovenfor befolkningen og økonomien.

Både i Norge og internasjonalt har mennesker mistet jobb og jobbtilbud som følge av deres status som vaksinert og uvaksinert. Mange har følt seg presset til å ta vaksinen for å få beholde jobb eller studietilbud. Det går mot våre nasjonale prinsipper om fritt valg av helsetilbud at det kan foregå et slikt press og diskriminering mellom mennesker. En slik diskriminering bør heller ikke få rotfeste ellers i samfunnet (f.eks. på uteplasser, konserter og andre arrangement) da det fører til en form for helse-apartheid som svekker demokratiet og likeverds-følelsen til befolkningen.

Faren for videreutvikling av et slikt pass er også overhengende og en del av befolkningen frykter det etter hvert kan bli inkludert et sosialt-kreditt-system på lik linje med det som er i dagens Kina. Myndighetene bør derfor være ekstra forsiktige med å videreføre slike tiltak som gjør befolkningen urolige og usikre på myndighetenes intensjoner.

Har den Norske stat som intensjon om å ta vare på sin befolkning bør den da opphøre disse tiltakene, ønsker den ytterligere kontroll over befolkningen og snikinnføre overordnet kontrollvirksomhet på linje med det sosiale-kredittsystemet som er i Kina er det bare å fortsette med det dere driver med.