Forsiden

Høringssvar fra Frank Roger

Dato: 18.02.2022

Dette antidemokratiske tiltaket er et tyrannisk overgrep som rettferdiggjør en massiv motstand hvor alle virkemidler kan taes i bruk.

Dette er en krigserklæring mot det Norske folk hvor dere truer med å frata landets borgere sin Gud gitte frihet og hvor dere truer med massedrap på landets innbyggere ved hjelp av trusler om giftsprøyten.

Dere har ingen rett til å herske over Norges befolkning og den urett dere har påført befolkningen vil ramme dere selv.

Må rettferdigheten seire i Yahushuas navn, amen.