Forsiden

Høringssvar fra Edvin Fauglied

Dato: 28.02.2022

Hei. Dette forslaget hører ikke hjemmet i et fritt land og vil svekke tilliten til den norske stat blant store deler av befolkningen.