Forsiden

Høringssvar fra Jostein Bekkhus

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette strider mot alt som det norske folk har stått for, ren galskap å innføre denne kontrollen ovenfor befolkningen som blir underlagt smittestaten som vil komme til å styre landet.