Forsiden

Høringssvar fra Eva

Dato: 15.02.2022

Det er et overgrep mot individets fysiske ukrenkelighet og menneskelige frihet å påtvinge oss medisinsk behandling, særskilt – som i tilfellet covid-vaksinene – hastegodkjente, eksperimentelle vaksiner som ingen i hele verden kjenner langtidsvirkningen av. Forslagets innhold ligner lover og regler vedtatt og praktisert av fascist-, nazist- og kommunistregimer, alle tvangsmaktskrefter vår norske regjering selvsagt ikke har juridisk rett til å kopiere eller bruke som rollemodell – noe jeg antar de ikke er seg bevisst at de nå de facto gjør. Jeg er i mot innføring av koronapass og alt som står i denne høringen!