Forsiden

Høringssvar fra Jakob Tekle

Dato: 04.03.2022

Jeg er sterkt uenig i forslaget siden koronasertifikat og tvangsvaksinering strider mot den norske grunnloven, menneskerettighetene og Nurnbergkoden. Koronasertifikat vil utelukkende bringe med seg uønskede konsekvenser både kort- og langsiktig, den mest åpenbare av hvilke er segregering av samfunnet. Tvangsvaksinering strider mot den grunnleggende retten til å bestemme over egen kropp og det er helt uakseptabelt at myndighetene skulle kunne overstyre den retten.