Forsiden

Høringssvar fra Else-Liv Thorsen

Dato: 14.02.2022

Dette bryter med grunnleggende menneskerettigheter, så dette må ikke tillates i Norge!