Forsiden

Høringssvar fra Hilde Fadnes Hølland

Dato: 18.02.2022

Dette forslaget høyrer ikkje heime i eit demokratisk styre. Det bryt med vårt grunnleggjande livssyn. Eg vil ikkje ha eit samfunn som bidrar til press, tvang og diskriminering. Eg vil ha eit samfunn med friheit til å velge, samhald, respekt for menneskeverd og inkludering. Helsing Hilde Fadnes Hølland