Forsiden

Høringssvar fra Anne-Lise Dahlgren

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier NEI til dette.