Forsiden

Høringssvar fra Kjetil Hesten

Dato: 01.03.2022

Jeg sier klart og tydelig nei til dette forslaget. Det hører ikke hjemme i et fritt demokratisk land som Norge. Når vi i tillegg ser at vaksiner ikke fungerer som forventet, og i tillegg er for dårlig utprøvd/belyst ifht bivirkninger, særlig blant unge friske som takler covid meget godt uansett, så blir det meningsløst med et sertifikat som skal segregere folket ut fra vaksinestatus. Ta vare på gamle og syke og la resten av oss få leve i fred. Frihet har aldri vært, og må aldri bli et "luksusgode".