Forsiden

Høringssvar fra Anne cecilie Kristensen

Dato: 04.03.2022

En ber om at forslaget om forlengelse av reglene om Koronasertifikat ikke gis medhold.

Det vises til de mange innsendte høringer hvor argumenter imot det foreslåtte tiltredes i sin helhet.

Av særs viktighet påpekes at smitteverntiltak som foreslås er ulovlige da de har ingen klar medisinfaglig begrunnelse.


Det hele fremstår i dag som et politisk spill, slutt med det. Vern om de inviduelle rettighetene individet har i det som vi ønsker skal være et demokratisk samfunn.

Det hele fremstår dessuten uten sammenheng;

Sunne friske unge uvaksinerte mennesker skal "vernes" mens de med betydelige høyere risiko som feks overvekt,høy alder og andre kjente sykdommer skal ikke "vernes"bare de har tatt en vaksine. Sistnevnte gruppe har åpenbart høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp selv med vaksine enn den førstnevnte gruppen. Hva ønsker dere å oppnå?


Det er nok nå. Bruk heller tiden deres på å evaluere hva som har skjedd de siste to årene, og hva som skal til for at byråkratiet aldri igjen misbruker sin makt og tar fra mennesker frihet uten kvalifisert begrunnelse.

Ber som at forslaget, i likhet med andre innsendte høringssvar, trekkes i sin helhet.