Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Sandnes

Dato: 13.02.2022

Nei!
Et "Koronasertifikat" har ingen smittebegrensende funksjon, og departementets forsøk på å gjøre sertifikatet til kun en "dokumentasjons-funksjon" viser bare i hvilken retning dette bærer!

Ingen av de hittil benyttede smitteverntiltakene kan sies å ha hatt betydning for utbredelse av viruset, og vaksinasjonskampanjen har falt totalt igjennom, fra å være 95% effektiv (og "sikker") til å miste all effektivitet etter 6-7 måneder. Det er også fastslått at vaksinen ikke hindrer smitte, og ikke hindrer sykdom, og data viser at land med høyest vaksinasjonsgrad også har høyest smitte.

Data fra EudraVigilance viser også sjokkerende tall på alvorlige skader og dødsfall etter vaksinen.

Myndighetene har heller ikke satt igang noen evaluering av sine tiltak, og publikum blir ikke tilstrekkelig informert om status.

Uansett hvordan myndighetene vrir og vrenger på formålet med Koronasertifikatet, vil det føre til at flere utsetter seg for fare gjennom stadig nye "oppfrisknings-injeksjoner".
I sin natur strider dette mot fritt vaksinevalg, da et Koronasertifikat selvfølgelig vil tvinge folk til å la seg vaksinere.

Vi vet også at vaksineprodusentene ligger an med nye "versjoner", og vaksiner mot stadig flere "lidelser", med preparater som overhodet ikke vil være tilstrekkelig utprøvet.

Et slikt kontrolltiltak, dersom det skulle bli innført, vil være svært vanskelig å fjerne, med dessto enklere å videreutvikle til å gjelde for stadig nye områder.

10 grunner til at Koronasertifikatet aldri må innføres:

1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter grunnloven

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig

7) Koronasertifikat rammer alle

8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak

9) Koronasertifikat segregerer

10) Koronasertifikat må fornyes